Jenoféfa Beta (2017-současnost)

Básně v procesu vnitřní smrti a znovuzrození. Ze dna. Nové tvůrčí já.


vybrané ukázky:
 

Na slzy nasadit obličej
a na vrásky masky
Drolící se srdce
obléct do šatů
a křik do slov

Kolik zbývá ze mě
živé lásky
...sčítám ztráty
A za zavřenými vraty
nalézám hrany bolesti


19.5.2017, Brno

Úsečky chladu
A čtverce vzduchu
V prostoru mezi čtyřmi stěnami
Mezi čtyřmi ženami
Středobod cítění
Na rozcestí mezi míjením se
Bosá balancuji na římse
Z těžkého dřeva
Pocity stočené jak střeva
Nadechují se
A mizí v útrobách


1.2.2017, Brno

Čurám u řeky
Někde na severu světa
Dvě lahve pohozené do hlíny
Jsou jako my
Rozložené v trávě
Prázdné a špinavé
A přesto spolu


20.8.17, Oslo

Připadám si jak mozaika
Z barevných střípků
Prachová zrnka citů
Když hra-na-razí-hra-nu

Vstanu a zachytí mě
Otisky sedřené kůže
Doutnají a tají
Vzdor-ně-ze-mi-sají-vláhu

Do dlaní hlavu
A dlaní přejíždím po krku
Úlomky doteků znějí
Je-mně-krásně-v-našem-světě


3.9.2017, Brno